[1]
Balkovec, B.ed. 2020. Vinceremo, videt čemo: okupacijske meje v Beli krajini 1941–1945. Založba Univerze v Ljubljani.