[1]
Gregorčič Mrvar, P. and Kalin, J.eds. 2022. Sodobni pogledi in izzivi v vzgojno-izobraževalnem in svetovalnem delu: prispevki ob jubileju Metoda Resmana. Založba Univerze v Ljubljani.