[1]
Premuš, M. 2023. Rešene naloge iz inženirske matematike II: Študijsko gradivo za študente FGG. Založba Univerze v Ljubljani.