[1]
Jesenko, M. et al. 2023. Zbirka rešenih kolokvijev in izpitov iz Matematike I za študente univerzitetnih študijev Geodezije in geoinformatike, Gradbeništva ter Vodarstva in okoljskega inženirstva. Založba Univerze v Ljubljani.