(1)
Jesenko, M.; Premuš, M.; Škapin Rugelj, M. Zbirka rešenih Kolokvijev in Izpitov Iz Matematike I Za študente Univerzitetnih študijev Geodezije in Geoinformatike, Gradbeništva Ter Vodarstva in Okoljskega inženirstva; , Series Ed.; Odprta učna gradiva; Založba Univerze v Ljubljani: Ljubljana, SI, 2023. https://doi.org/10.15292/9789612973087.