1.
Jesenko M, Premuš M, Škapin Rugelj M. Zbirka rešenih Kolokvijev in Izpitov Iz Matematike I Za študente Univerzitetnih študijev Geodezije in Geoinformatike, Gradbeništva Ter Vodarstva in Okoljskega inženirstva. Založba Univerze v Ljubljani; 2023. doi:10.15292/9789612973087