Gregorčič Mrvar, P., & Kalin, J. (Eds.). (2022). Sodobni pogledi in izzivi v vzgojno-izobraževalnem in svetovalnem delu: prispevki ob jubileju Metoda Resmana. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789617128277