Jesenko, Martin, Mojca Premuš, and Marjeta Škapin Rugelj. 2023. Zbirka rešenih Kolokvijev in Izpitov Iz Matematike I Za študente Univerzitetnih študijev Geodezije in Geoinformatike, Gradbeništva Ter Vodarstva in Okoljskega inženirstva. Odprta učna Gradiva. Ljubljana, SI: Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.15292/9789612973087.