Gregorčič Mrvar, P. and Kalin, J. (eds.) (2022) Sodobni pogledi in izzivi v vzgojno-izobraževalnem in svetovalnem delu: prispevki ob jubileju Metoda Resmana. Ljubljana, SI: Založba Univerze v Ljubljani (Razprave FF). doi:10.4312/9789617128277.