Jerše, S. and Karo, E. (eds.) (2024) Odlična FF: odlični znanstvenoraziskovalni dosežki raziskovalk in raziskovalcev FF UL v letih 2022/23. Ljubljana, SI: Založba Univerze v Ljubljani. doi:10.4312/9789612972745.