Jesenko, M., Premuš, M. and Škapin Rugelj, M. (2023) Zbirka rešenih kolokvijev in izpitov iz Matematike I za študente univerzitetnih študijev Geodezije in geoinformatike, Gradbeništva ter Vodarstva in okoljskega inženirstva. Ljubljana, SI: Založba Univerze v Ljubljani (Odprta učna gradiva). doi:10.15292/9789612973087.