Jesenko, Martin, et al. Zbirka rešenih Kolokvijev in Izpitov Iz Matematike I Za študente Univerzitetnih študijev Geodezije in Geoinformatike, Gradbeništva Ter Vodarstva in Okoljskega inženirstva. Založba Univerze v Ljubljani, 2023, https://doi.org/10.15292/9789612973087.