1.
Pettan S , editor. Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991 [Internet]. Ljubljana, SI: Založba Univerze v Ljubljani; 2021 [cited 2024 May 18]. ( , editor. Glasba na Slovenskem po 1918). Available from: https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/293