Šolska svetovalna služba: stanje in perspektive

Avtorji

Petra Gregorčič Mrvar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Katja Jeznik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Jana Kalin, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Robi Kroflič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Jasna Mažgon, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Marjeta Šarić, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Barbara Šteh, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

vzgojno-izobraževalne ustanove, Slovenija, svetovalni delavci, šolsko svetovanje

Kratka vsebina

Šolska svetovalna služba kot organizacijska oblika podpore vsem udeležencem v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Za njen nadaljnji razvoj in kakovostno načrtovanje dela je potrebna celostna analiza obstoječega stanja in teoretskih tokov, ki opredeljujejo vzgojo in izobraževanje v kontekstu sodobnega časa. Monografija s teoretičnega in empiričnega vidika ponuja del analize stanja svetovalne službe v osnovnih in srednjih šolah ter na tej osnovi nekaj priporočil za nadaljnje delovanje. Prvi, teoretični del monografije analizira organiziranost in delovanje svetovalne službe v osnovnih in srednjih šolah ter značilnosti sodelovanja šolskih svetovalnih delavcev s posameznimi akterji v šolah – ravnatelji, učitelji, učenci oz. dijaki in starši. Drugi del monografije predstavlja ugotovitve kvantitativne empirične raziskave, ki so potrdile predpostavke o tem, da večina svetovalnih delavcev na eni ravni sicer ocenjuje Programske smernice za delo svetovalne službe kot ustrezne, na drugi ravni pa jih veliko opozarja, da jih redko uresničujejo v vsej celovitosti. Izsledki teoretične in empirične analize kažejo na potrebo po resnem razmisleku in oblikovanju strokovnih rešitev za posodobitev in prenovo konceptualnih izhodišč šolskega svetovalnega dela in drugih strokovnih konceptov, ki so povezani s šolskim svetovalnim delom.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

June 2, 2020