Razvoj akcijskega raziskovanja na temeljnih postavkah kvalitativne metodologije

Avtorji

Jasna Mažgon
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

vojna paradigem, spor okoli pozitivizma, paradigmatski relativizem

Kratka vsebina

Knjiga z naslovom Razvoj akcijskega raziskovanja na temeljnih postavkah kvalitativne metodologije obravnava teoretska izhodišča raziskovalnega pristopa, ki ga zaradi mnogih skupnih značilnosti večina avtorjev doma in v tujini obravnava pod skupnim imenom ‘kvalitativna paradigma’. Osrednji namen knjige je raziskati eno od metod kvalitativnega raziskovanja, in sicer razvoj akcijskega raziskovalnega pristopa. Ta pristop se še posebej uveljavlja na področju vzgoje in izobraževanja kot ena od raziskovalnih metod, ki je blizu polju prakse in po njej praktiki tudi vse bolj posegajo, še posebej, ko se lotevajo reševanja problemov in nevralgičnih točk svoje vsakodnevne prakse. Osrednje vprašanje, ki ga obravnava pričujoče delo, je, kako delovanje iz polja akcije pripeljati v polje raziskovanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Forthcoming

September 29, 2020