Živa pedagoška misel Zdenka Medveša

Avtorji

Robi Kroflič (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Tadej Vidmar (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Klara Skubic Ermenc (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

osemdeseti jubilej, pedagoške paradigme, senzualistične in naturalistične teorije, razvoj vzgojno-teoretskih konceptov

Kratka vsebina

Monografija Živa pedagoška misel Zdenka Medveša je nastala ob osemdesetem jubileju pedagoga dr. Zdenka Medveša, zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani. Knjiga vključuje jubilantova najnovejša dognanja ter je hkrati odziv njegovih učencev in kolegov na nekatere profesorjeve teoretske razmisleke. Prvi del vsebuje novo izvirno besedilo izpod peresa jubilanta, ki nosi naslov Voditi, pustiti rasti ali vzburiti samoorganizacijo? V njem se Medveš kritično sooči s teoretskim lomom med senzualističnimi in naturalističnimi teorijami, ki je na izvorih razsvetljenstva vplival na nastanek pedagoških paradigem. Hkrati dokazuje, da se lahko plodovita, teoretsko prepričljiva in znanstveno utemeljena pedagoška misel, ki sledi razsvetljenskemu idealu vzgoje avtonomnega posameznika, razvije samo na osnovi dinamike prepletanja zunanjih in notranjih dejavnikov človekovega razvoja, kar sta zaslutila že klasika pedagoške misli, Herbart in Rousseau.

Poglavja

 • Uvodnik
 • Voditi, pustiti rasti ali vzburiti samoorganizacijo
  Zdenko Medveš
 • Klasifikacija pedagoških paradigem v Sloveniji
  Edvard Protner
 • Primerjalnozgodovinski pristop k poklicnemu izobraževanju učiteljev
  Nataša Vujisić Živković
 • Inkluzija otrok ni mogoča brez inkluzije izobraževanja učiteljev
  Mojca Peček
 • Katera vzgojna paradigma najbolje podpira uresničevanje inkluzivnosti?
  Irena Lesar
 • Šolnine in vprašanje pravičnosti
  Zdenko Kodelja
 • Raba metafor v pedagogiki
  Robi Kroflič
 • Splošna in poklicna izobrazba, kompetence in instrumentalizacija izobrazbe
  Klara Skubic Ermenc
 • Intervju z Zdenkom Medvešem o razvoju vzgojno-teoretskih konceptov
  Robi Kroflič

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

November 19, 2020