ŽBOGAR, Alenka (ED.). 57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ljubljana, SI: Založba Univerze v Ljubljani,2021. DOI: 10.4312/SSJLK.57.2386-057X. Disponível em: https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/287.. Acesso em: 24 jun. 2024.