57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi

Avtorji

Alenka Žbogar (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

položaj žensk, vloga žensk, podoba žensk, spolna hierarhizacija, žensko gibanje

Kratka vsebina

Prispevki v pričujočem zborniku spodbujajo k refleksiji in evalvaciji ženskega gibanja na relaciji med spolom in jezikom, s posebnim ozirom na različne vidike rabe jezika v funkciji spolne hierarhizacije, pa tudi na področju slovenske literature, hkrati pa osvetljujejo položaj ustvarjalk v slovenski umetnosti, znanosti in kulturi. V prepričanju, da zbornik lahko prispeva k strpnosti in razumevanju drugega ne glede na spol, raso, starost, spolno orientiranost, izobrazbo, socialni status in položaj.

Poglavja

 • Ustvarjalke
  Alenka Žbogar
 • Spolski vidiki slovenskega jezika
  Mojca Smolej
 • Raba ženskih slovničnih oblik v slovenskem knjižnem jeziku
  Saška Štumberger
 • Seksistični grafiti in njihova preoblikovanja
  Branislava Vičar
 • Slovenske pravljičarke
  Milena Mileva Blažić, Kasilda Bedenk
 • Zofka Kveder kot kulturna posrednica
  Katja Mihurko Poniž
 • Nove poetike sodobnih slovenskih pesnic
  Irena Novak Popov
 • Prispevek Luize Pesjak h konstituiranju slovenske kratke pripovedne proze
  Urška Perenič
 • Ženske, izobrazba in družbena moč
  Dolga pot do vrhov akademskega polja
  Milica Antić Gaber
 • Stereotipna podoba ženske v slovenskih folklornih obrazcih
  Saša Babič
 • Prvih deset slovenskih doktoric filozofije
  Tone Smolej
 • Ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi skozi ulična poimenovanja
  Neža Marija Slosar
 • Sodobne slovenske dramatičarke
  Tematsko-formalne novosti in primera sodobnih dramskih besedil za osnovno in srednjo šolo
  Ivana Zajc

Downloads

Download data is not yet available.

Prenosi

Izdano

21 June 2021

E-ISSN

2386-057X

Tiskane izdaje ISSN

2386-0561

Kako citirati

Žbogar, A. (Ed.). (2021). 57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/SSJLK.57.2386-057X