Jesenko, Martin, Mojca Premuš, and Marjeta Škapin Rugelj. Zbirka rešenih Kolokvijev in Izpitov Iz Matematike I Za študente Univerzitetnih študijev Geodezije in Geoinformatike, Gradbeništva Ter Vodarstva in Okoljskega inženirstva. Odprta učna gradiva. Ljubljana, SI: Založba Univerze v Ljubljani, 2023. Accessed July 16, 2024. https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/571.