Zbirka rešenih kolokvijev in izpitov iz Matematike I za študente univerzitetnih študijev Geodezije in geoinformatike, Gradbeništva ter Vodarstva in okoljskega inženirstva

Avtorji

Martin Jesenko
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeniˇstvo in geodezijo
Mojca Premuš
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeniˇstvo in geodezijo
Marjeta Škapin Rugelj
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeniˇstvo in geodezijo

Kratka vsebina

V tej zbirki smo zbrali rešene kolokvije in izpite iz akademskih let 2021/22 in 2022/23 iz predmeta Matematika I, ki ga poslušajo študentje Geodezije in geoinformatike (UN), Gradbeništva (UN) ter Vodarstva in okoljskega inženirstva (UN) na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Njen namen je:

  • da študentje dobijo občutek težavnosti in dolžine računskih preizkusov znanja iz tega predmeta,
  • da imajo na voljo dovolj nalog za primerno pripravo nanje,
  • ter predvsem, da prepoznajo, kako napisati celovito in matematično korektno rešitev zastavljene naloge.

Prav jasno izražanje ter logično sklepanje je poleg obvladanja osnov višje matematike bistvena sposobnost, ki jo mora razviti vsak bodoči inženir.

Downloads

Download data is not yet available.
Zbirka rešenih kolokvijev in izpitov iz Matematike I

Prenosi

Najavljeno

28 December 2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISMN-13 (25)

9789612973087

Kako citirati

Jesenko, M., Premuš, M., & Škapin Rugelj, M. (2023). Zbirka rešenih kolokvijev in izpitov iz Matematike I za študente univerzitetnih študijev Geodezije in geoinformatike, Gradbeništva ter Vodarstva in okoljskega inženirstva. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.15292/9789612973087