1.
Gregorčič Mrvar P, Kalin J , editors. Sodobni pogledi in izzivi v vzgojno-izobraževalnem in svetovalnem delu: prispevki ob jubileju Metoda Resmana [Internet]. Ljubljana, SI: Založba Univerze v Ljubljani; 2022 [cited 2024 Jun. 24]. ( , editor. Razprave FF). Available from: https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/339