Sodobni pogledi in izzivi v vzgojno-izobraževalnem in svetovalnem delu: prispevki ob jubileju Metoda Resmana

Avtorji

Petra Gregorčič Mrvar (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Jana Kalin (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

šolska pedagogika, šolsko svetovalno delo, šolsko vodenje in menedžment, pedagogi, svetovalne službe, vzgojno-izobraževalne ustanove

Kratka vsebina

Monografija prinaša prispevke desetih avtorjev, ki z različnih perspektiv obravnavajo sodobne izzive vzgojno-izobraževalnega in svetovalnega dela, ter je nastala ob osemdesetletnici prof. dr. Metoda Resmana. Njegovo pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo na področju šolske pedagogike, šolskega svetovalnega dela ter šolskega vodenja in menedžmenta predstavlja pomemben doprinos pedagoški znanosti in je močno zaznamovalo številne generacije študentov, svetovalnih delavcev in učiteljev v neposredni vzgojno-izobraževalni praksi. Prispevki v pričujoči monografiji tematizirajo različne vidike vloge pedagogike in pedagoga v vzgojno-izobraževalnem in svetovalnem delu vzgojno-izobraževalnih ustanov. Odpirajo tudi vprašanja, ki jih sodobni izzivi, predvsem izredne razmere, kot je epidemija covida-19, postavljajo tako pred pedagoge v svetovalnih službah kot tudi širše strokovnim delavcem v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in zunaj njih.

Poglavja

 • Uvodnik
  Petra Gregorčič Mrvar, Jana Kalin
 • Je kaj uporabnega za današnji in prihodnji čas?
  O uvajanju šolske svetovalne službe pred 53 leti
  Metod Resman
 • Izzivi skupnostnih pristopov k vzgoji in izobraževanju v času neoliberalnih politik in pandemije covida-19
  Robi Kroflič
 • Pomembnost dela razrednika in svetovalnega delavca v oddelčni skupnosti
  Jana Kalin
 • Sodelovanje med šolskimi svetovalnimi delavci, ravnatelji in učitelji za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo
  Kaj smo se naučili v razmerah epidemije covida-19?
  Petra Gregorčič Mrvar, Barbara Šteh
 • Povezovanje šolske svetovalne službe z učenci, starši in zunanjimi ustanovami
  Katja Jeznik, Marjeta Šarić
 • Šolski svetovalni delavci in delo z učenci s posebnimi potrebami
  Tina Vršnik Perše
 • Školski pedagog i profesionalizacija ravnatelja
  Stjepan Staničić
 • Vloga pedagoga kot svetovalnega delavca v šoli in kot pedagoškega svetovalca na Zavodu RS za šolstvo
  Fani Nolimal

Downloads

Download data is not yet available.

Izdano

19 April 2022

Kako citirati

Gregorčič Mrvar, P., & Kalin, J. (Eds.). (2022). Sodobni pogledi in izzivi v vzgojno-izobraževalnem in svetovalnem delu: prispevki ob jubileju Metoda Resmana. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789617128277