1.
Žumer M, Jug T, Kuhar M, Merčun Kariž T, Pauman Budanović M, Pisanski J, et al. Merjenje uporabniške izkušnje v bibliografskih informacijskih sistemih [Internet]. Ljubljana, SI: Založba Univerze v Ljubljani; 2023 [cited 2024 May 18]. ( , editor. BiblioThecaria; vol. BiblioThecaria 18). Available from: https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/450