Merjenje uporabniške izkušnje v bibliografskih informacijskih sistemih

Avtorji

Maja Žumer, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Tjaša Jug, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Maja Kuhar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Tanja Merčun Kariž, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Mihela Pauman Budanović, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Jan Pisanski, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Katarina Švab, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

uporabniška izkušnja, bibliografski informacijski sistemi, digitalne knjižnice, orodja vrednotenja

Kratka vsebina

Cilj vrednotenja informacijskih sistemov je izdelava sistema, ki je uspešen in učinkovit ter s katerim so uporabniki zadovoljni. Pri tem se je treba zavedati, da so različni vidiki vrednotenja med seboj neizbežno povezani. Merjenje uspešnosti in učinkovitosti ima že dolgo tradicijo, usmeritev v proučevanje uporabnikove izkušnje pri uporabi sistema pa je novejše. Ob veliki ponudbi alternativnih ali komplementarnih informacijskih sistemov je ravno uporabniška izkušnja tista, ki bo odločilno vplivala na uporabo (ali neuporabo) določenega sistema. Zato smo predvideli razvoj okvira za vrednotenje uporabniške izkušnje v digitalnih knjižnicah, ki bo po eni strani omogočal vrednotenje različnih bibliografskih informacijskih sistemov, po drugi strani pa je mišljen tudi kot teoretično utemeljen nabor orodij za specifično uporabo pri vrednotenju določenih sistemov.

Downloads

Download data is not yet available.

Forthcoming

August 22, 2023

Kako citirati

Žumer, M., Jug, T., Kuhar, M., Merčun Kariž, T., Pauman Budanović, M., Pisanski, J., & Švab, K. (2023). Merjenje uporabniške izkušnje v bibliografskih informacijskih sistemih: Vol. BiblioThecaria 18. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789612971380