1.
Jesenko M, Premuš M, Škapin Rugelj M. Zbirka rešenih kolokvijev in izpitov iz Matematike I za študente univerzitetnih študijev Geodezije in geoinformatike, Gradbeništva ter Vodarstva in okoljskega inženirstva [Internet]. Ljubljana, SI: Založba Univerze v Ljubljani; 2023 [cited 2024 Jul. 16]. ( , editor. Odprta učna gradiva). Available from: https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/571