Uredniška ekipa

Vodja organizacijske enote Založba Univerze v Ljubljani: dr. Matevž Rudolf

Predsednik Sveta za založništvo Založbe UL: prorektor prof. dr. Anton Ramšak

Založba Univerze v Ljubljani (ZUL) povezuje založniško dejavnost na članicah UL, izvaja založniško dejavnost na UL ter izdaja njene publikacije. Organizirana je kot skupna organizacijska enota. V pravnem prometu nastopa v imenu in za račun Univerze v Ljubljani ter sklepa pravne posle v skladu s pooblastili rektorja Univerze v Ljubljani. Osnova za dejavnost ZUL je založniška dejavnost na članicah UL, zato programska (vsebinska) zasnova založništva poteka na posameznih članicah UL.