O založbi

Založba Univerze v Ljubljani izdaja najnovejše raziskovalne dosežke vseh znanstvenih ved, ki jih združuje 26 fakultet in akademij Univerze v Ljubljani. S približno 200 novimi naslovi na leto se uvršča med največje znanstvene založbe v Sloveniji in v osrednji Evropi in tako pomembno prispeva k prepoznavnosti Univerze v Ljubljani kot osrednje znanstvene institucije pri nas.

Znanstveno založništvo je vitalnega pomena za razvoj visokošolskega izobraževanja in znanosti, posledično pa za celotno družbo. Pomemben segment založniške dejavnosti Založbe Univerze v Ljubljani je tako poleg skrbi za objavo raziskovalnih dosežkov naših raziskovalcev tudi tisk univerzitetnih učbenikov, s katerimi se aktualna znanstvena spoznanja učinkovito vključujejo v študijski proces. Čeprav smo pri znanstvenih objavah usmerjeni v vsebino, pa niso nepomembna naša prizadevanja, da bi bile knjige Založbe UL tudi oblikovno privlačne in urejene bralcu čim bolj prijazno.

Publikacije Založbe UL so bralcem v tiskani obliki na voljo na enem mestu: v spletni knjigarni Založbe UL.

V okviru Založbe ULredno izdaja tudi 50 znanstvenih revij, od katerih nekatere izhajajo večkrat letno. Večina revij je prosto dostopnih na skupnem portalu Revije Založbe UL.

Založba UL je članica mednarodnega združenja Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP), od leta 2018 pa tudi članica evropske raziskovalne infrastrukture OPERAS.