Katalog

465 Titles
Naslovnica publikacije The Ecosystem of Science Communication in the Post-Truth Era

The Ecosystem of Science Communication in the Post-Truth Era: Perspectives, Contexts, Dynamics

Marianne Achiam (ed), Dejan Jontes (ed), Anja Skapin (ed)
February 6, 2024

Razvoj slovenščine v digitalnem okolju

Špela Arhar Holdt (ed), Simon Krek (ed)
February 5, 2024

Analiza in nadzor zdravil: Učno gradivo za vaje

Stane Pajk, Martina Hrast Rambaher, Damijan Knez, Janez Ilaš
December 22, 2023

Študentke in študenti, ki zmorejo in hočejo več: podpora med študijem

Mojca Juriševič, Jelena Ličanin (Urednik zbornika)
December 22, 2023

Menedžment človeških virov

Andrej Kohont, Ivan Svetlik (Urednik zbornika)
December 21, 2023

Praktično usposabljanje v visokošolskem izobraževanju

Monika Govekar Okoliš, Ivan Svetlik, Tomaž Deželan, Manca Drobne
December 21, 2023

Metodika poučevanja košarke v obdobju osnovne šole

Frane Erčulj, Matic Sirnik; Stanislav Štuhec (ur.) (Urednik zbornika)
December 15, 2023
Naslovnica publikacije Slovar angleških košarkarskih izrazov

Slovar angleških košarkarskih izrazov

Frane Erčulj, Matic Sirnik; Stanislav Štuhec (ur.) (Urednik zbornika)
December 15, 2023

Šolska košarka

Frane Erčulj, Matic Sirnik; Stanislav Štuhec (ur.) (Urednik zbornika)
December 15, 2023
Naslovnica publikacije Blejske delavnice 2023

Bled Workshops in Physics.: Proceedings to the 26th Workshop What Comes Beyond the Standard Models : Bled, July 10-19, 2023

Norma Susana Mankoˇc Borˇstnik (ed), Holger Bech Nielsen (ed), Maxim Yu. Khlopov (ed), Astri Kleppe (ed)
December 15, 2023
Naslovnica slike Ideje za skupinske dejavnosti

Ideje za skupinske dejavnosti

Klavdija Kustec (Urednik zbornika)
December 15, 2023

Uvod v gledališče nō: svet mask Kitazawe Hidete

Klara Hrvatin (Urednik zbornika)
December 13, 2023

Uvod v korejski jezik in korejsko jezikoslovje

Andrej Bekeš (Urednik zbornika); Kang Byoung Yoong, Eva Vučkovič, Maša Žbogar; Ryu Hyeonsook (Urednik zbornika)
December 13, 2023
Upravni postopki med teorijo in prakso

Upravni postopki med teorijo in prakso: izbrani aktualni primeri Upravne svetovalnice

Polonca Kovač (urednica); Matjaž Remic, Tina Sever
November 30, 2023
Obdobja 42

Slovenska literatura in umetnost v družbenih kontekstih

Andraž Jež (ed)
November 22, 2023
Tehnologije CAD/CAM

Tehnologije CAD/CAM

Peter Bohinc
November 21, 2023

Sodobna šola in pouk v luči didaktične zapuščine Franceta Strmčnika

Damijan Štefanc (ed), Jana Kalin (ed)
November 16, 2023

Uroki russkogo 2: semja

Tatjana Komarova
November 15, 2023

Opera in glasbena drama v 19. stoletju

Gregor Pompe
November 14, 2023
Bibliotheca practica 1

Repozitorij Univerze v Ljubljani: navodila za delo bibliotekarjev članic Univerze v Ljubljani

Ana Božič Ranfl, Mojca Kotar, Kristina Pritekelj, Barbara Šatej
November 3, 2023

Priročnik za izvedbo delavnic kreativnega pisanja za otroke in mladostnike

Zala Blazina, Mihaela Drobnič, Sandra Erpe, Vesna Liponik, Jana Penca, Mojca Suhovršnik, Sara Ugrin, Zala Vidic
October 6, 2023

Učbenik za didaktiko umetnostne zgodovine

Marjana Dolšina Delač, Olga Paulič, Nataša Golob
October 5, 2023

Trdnost I

Stane Srpčič
September 21, 2023

Trdnost II

Stane Srpčič
September 21, 2023
BiblioThecaria 18

Merjenje uporabniške izkušnje v bibliografskih informacijskih sistemih

Maja Žumer, Tjaša Jug, Maja Kuhar, Tanja Merčun Kariž, Mihela Pauman Budanović, Jan Pisanski, Katarina Švab
August 22, 2023
Historia 46

Med rasizmom in nujo 1943–1945

Denis Cerkvenik
July 25, 2023

Dela prof. dr. Rajka Nahtigala

Rajko Nahtigal
July 19, 2023
59

59. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Slovenski jezik, literatura, kultura in digitalni svet(ovi)

Jerca Vogel (Urednik zbornika); Simona Kranjc, Špela Vintar, Miran Hladnik, Alenka Kepic Mohar, Maja Kerneža, Katja Mahnič, Peter Stanković, Urh Ferlež, Maja Kovač, Hana Podjed, Ina Poteko
June 29, 2023

RECENT CHALLENGES IN CORPORATE GOVERNANCE

Rado Bohinc (Urednik zbornika)
June 19, 2023

Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji

Namita Subiotto (Urednik zbornika)
May 31, 2023
Hungarologica Labacensia 1

Študije slovensko-madžarskih odnosov

Jutka Rudaš (ed), Hotimir Tivadar (ed)
May 12, 2023

Vzgoja in izobraževanje za vključujočo skupnost: Pedagoško-andragoški dnevi 2023

Monika Govekar Okoliš (ed), Nina Breznikar (ed)
May 9, 2023

Prispevki k preučevanju slovenske skladnje

Mojca Smolej (ed), Mojca Schlamberger Brezar (ed)
April 4, 2023
Historia 40

Dismembered Slovenia

Kornelija Ajlec, Božo Repe
April 3, 2023

Mednarodni študenti in zdravstvena komunikacija v Sloveniji

Monika Kavalir (ed), Marija Milavec Kapun (ed)
April 3, 2023

Slikovni preizkus besednjaka: 2–7 let: (SPB: 2–7 let)

Ljubica Marjanovič Umek, Urška Fekonja, Kaja Hacin Beyazoglu
March 20, 2023

Anita Meze

Ljiljana Dubljević-Vojkić; Primož Kuret, Robert Kuret (prevod); Darja Koter (urednica)
March 14, 2023

Spolnemu nasilju in nadlegovanju vstop prepovedan!: Priporočila za institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri obravnavi spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji

Jasna Podreka (urednica publikacije); Milica Antić Gaber, Lucija Dežan, Katja Filipčič, Andrej Kirbiš, Zorana Medarić, Jasna Podreka, Mateja Sedmak, Manja Skočir, Rok Smrdelj, Mojca Suhovršnik, Marina Tavčar Krajnc
March 8, 2023

Znanost in sodobni svet

Alfred North Whitehead; Sebastjan Vörös (prevod in spremna beseda); Timotej Prosen (spremna beseda)
March 6, 2023

Finančni viri slovenskih občin

Irena Bačlija Brajnik, Vladimir Prebilič
March 5, 2023
1-100 od 465