Analiza založniške dejavnosti na članicah Univerze v Ljubljani

Avtorji

Filip Zule

Ključne besede:

založniška dejavnost, Univerza v Ljubljani, univerzitetna založba, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Že vrsto let se na Univerzi v Ljubljani pojavlja želja o skupni znanstveni založbi, pri kateri bi svoje publikacije izdajale članice Univerze. Takšna oblika je ustaljena praksa vseh večjih univerz na svetu. Na pobudo rektorata Univerze v Ljubljani je Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo pod mentorstvom prof. dr. Mihe Kovača, doc. dr. Ane Vogrinčič Čepič in dr. Matevža Rudolfa pripravil analizo založniške dejavnosti na Univerzi v Ljubljani.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

May 17, 2019