Izguba vrednosti arheološkega zapisa: možnosti in načini ocene

Avtorji

Filomena Sirovica
Arheološki muzej v Zagrebu, Hrvaška

Ključne besede:

arheološka dediščina, arheološka interpretacija, določanje vrednosti kulturne dediščine, poškodbe arheološkega zapisa

Kratka vsebina

Podvrženost arheološkega zapisa degradaciji, poškodbam in nepovratnemu propadanju uvršča problem izgube njegove vrednosti med neizogibne teme arheološke vede. Čeprav je ideja izgubljene vrednosti vsaj implicitno, če že ne eksplicitno prisotna v arheološki praksi in pri vsakem poskusu arheološke interpretacije, so bile možnosti ocenjevanja izgube vrednosti in načini njenega vrednotenja, le redko predmet obravnave. K temu je vsekakor prispevala tudi izrazita raznovrstnost možnih dejavnikov, ki preoblikujejo, degradirajo in uničujejo arheološki zapis, in katerih učinke največkrat ni bilo možno obravnavati na enak način. Toda, ocena izgube vrednosti je predpogoj za odločanje, kako ravnati z arheološkimi ostanki, kako jih varovati, ohranjati in tudi izločati. Ravno zaradi tega je bil na začetku študije nujen teoretični in praktični razmislek o virih za obravnavanje vrednosti arheološkega zapisa nasploh in o posledicah, ki jih predstavlja izguba takšnih vrednosti. S tem smo želeli povečati razumevanje tovrstnih konstruktov in tudi nabor orodij za njihovo analizo in definiranje.

Knjigo sta izdala Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Forthcoming

February 26, 2021

Kategorije