Zgodovina glasbe na Slovenskem III: Glasba na Slovenskem med letoma 1800 in 1918

Avtorji

Aleš Nagode (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Nataša Cigoj Krstulović (ed)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Muzikološki inštitut, Ljubljana

Ključne besede:

glasba, 19. stoletje, zgodovina, slovenske dežele

Kratka vsebina

S tretjo knjigo se zgodovinska pripoved o glasbi na Slovenskem osredotoča na dolgo 19. stoletje. S tem zajema prelomni čas, v katerem so se temeljito preoblikovale osnove družbene ureditve in kulturnega življenja, ki sodoločajo tudi našo sedanjost. V obravnavanem času so filozofske ideje razsvetljenstva dozorele v politične programe, ti pa v mrežo dogodkov, ki so postopno erodirali v stoletjih izoblikovano zgradbo evropske politične in kulturne ureditve. Glede na dinamičnost ustvarjalnih okoliščin v 19. stoletju se je zdelo smiselno pripoved o posameznih glasbenih zvrsteh in žanrih, ustanovah in okoljih, razdeliti na vrste individualiziranih prispevkov.

Knjiga je izšla v sozaložništvu Znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Založbe ZRC.

Poglavja

 • Uvod
  Aleš Nagode
 • Ljubljanska Filharmonična družba 1794–1919
  Primož Kuret
 • Ljubljanska Glasbena matica
  Nataša Cigoj Krstulović
 • Glasbenogledališka poustvarjalnost v Ljubljani v 19. stoletju
  Špela Lah
 • Pevski zbori in glasbena društva
  Darja Koter
 • Glasbeno življenje v Trstu in Gorici
  Nejc Sukljan
 • Od contredansa in Deutscherja do salonskega kola in četvorke
  Skupinski družabni plesi, plesne prireditve in glasba za ples
  Lidija Podlesnik Tomášiková
 • Učenje glasbe in institucionalizacija glasbenega pouka
  Nataša Cigoj Krstulović
 • Češki glasbeniki na Slovenskem
  Jernej Weiss
 • Slovenska operna ustvarjalnost v 19. stoletju
  Gregor Pompe
 • Katoliška cerkvena glasba v 19. stoletju na Slovenskem
  Aleš Nagode
 • Slovenska večglasna ansambelska in zborovska pesem 19. stoletja
  Matjaž Barbo
 • Pesem za glas in klavir na Slovenskem v 19. stoletju
  Aleš Nagode
 • Ljudska in ponarodela pesem
  Urša Šivic
 • Orkestralna glasba na Slovenskem od ustanovitve Filharmonične družbe do 1. svetovne vojne
  Vesna Venišnik Peternelj
 • Razvoj komorne glasbe na Slovenskem
  Maruša Zupančič
 • Klavirska glasba
  Nataša Cigoj Krstulović
 • Pomen glasbene revije Novi akordi
  Simona Moličnik

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

October 25, 2021