The History of Archaeology in the Western Balkans

Avtorji

Predrag Novaković
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Črna gora, Kosovo, Jugoslavija, arheologija, zgodovina arheologije, zahodni Balkan

Kratka vsebina

Pričujoča knjiga je prenovljena in posodobljena različica monografije Historija arheologije u novim zemljama Jugoistočne Evrope, ki je prvotno izšla v Sarajevu v bosanskem jeziku. Posamezna poglavja v knjigi so posvečena sedmim novim državam, ki so nastale po razpadu Jugoslavije, in njihovim arheologijam, zadnje poglavje pa obravnava vprašanje 'jugoslovanske' arheologije. Vsako poglavje se začne s kratkim uvodom v geografijo, arheologijo in zgodovino obravnavane države. V angleški izdaji so uvodi poglavij razširjeni, da bi bralci, ki niso dobro seznanjeni z geografijo, arheologijo in zgodovino območja, bolje razumeli obravnavano temo. Glavni namen monografije je premislek o nastajanju arheologije v obravnavani regiji in zgodovinskih, družbenih ter kulturnih pogojih  ustvarjanja njenega znanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

October 26, 2021

Kategorije