Govor in prostor

Avtorji

Katarina Podbevšek (ed)
Univerza v Ljubljani, AGRFT, Slovenija
Nina Žavbi (ed)
Univerza v Ljubljani, AGRFT, Slovenija

Ključne besede:

govor, gledališče, film, strip, specifična družbena okolja

Kratka vsebina

Naslov monografije Govor in prostor nakazuje osrednjo temo, ki povezuje razprave 18 domačih in tujih raziskovalcev z različnih umetniških in znanstvenih področij. Avtorji prispevkov proučujejo izhodiščni prostor govora (človeško telo), načine njegovega uprostorjanja v družbi, umetnosti in znanosti ter vpliv prostora na njegovo sporočilno moč. Ob razpravljanju o raznovrstnih odnosih med govorom in prostorom nekaj avtorjev predstavi tudi problematiko umetniškega (govornega) izobraževanja in ustvarjanja v specifičnih zdravstvenih in družbenih okoliščinah, ki jih je povzročil covid-19.
Glavni namen monografije je spodbuditi razmisleke o obravnavani tematiki in njeno nadaljnje raziskovanje, obenem pa želimo s knjigo zaznamovati rešitev prostorskega problema Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, ki je leta 2021 po večletnih prizadevanjih končno začela delovati v novih prostorih.

Poglavja

 • Predgovor: Uprostorjeni govor
  Katarina Podbevšek
 • Govor in možgani
  Blaž Koritnik
 • Kje so doma besede?
  Kristijan Muck
 • Kje je moj glas? Raziskovanje glasovne prostorskosti s tehniko Fitzmaurice Voicework®
  Ellen Foyn Bruun
 • Zahteva po realnem v prostoru, ki je bazično lažen
  Katarina Stegnar
 • Premene razmerij med foničnim in vizualnim v (slovenskih) uprizoritvenih umetnostih druge polovice 20. stoletja
  Eva Pori, Tomaž Toporišič
 • Recepcija govora v kriminalni TV-seriji Primeri inšpektorja Vrenka
  Živa Čebulj
 • Redkobesednost kot svetovljanska gesta sodobnega slovenskega filma
  Polona Petek
 • Govor v likovnem prostoru stripa
  Ana Bogataj
 • Scenografski jezik kot sopotnik ostalih odrskih jezikov
  Ana Kocjančič
 • Govor in prostor skozi frazeološka očala
  Nataša Jakop
 • Locuspokus – prevajanje govora zahodnega sveta
  Tina Mahkota
 • Javna raba jezika med simboliko in funkcionalnostjo. Slovenščina v Italiji
  Matejka Grgič
 • Bertolt Brecht in njegova analiza fašistične teatralnosti
  Jakob Ribič
 • Beseda je konj – vprašanje je samo, kdo jo jaha
  Sara Horžen
 • In beseda ni meso postala
  Spoznanja in izkušnje o govoru v spletnem okolju pri študiju dramske igre na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani
  Branko Jordan
 • Prostor ter njegov vpliv na gledališko recepcijo in produkcijo
  Nina Žavbi
 • Prazen prostor: ponovno odkrivanje svobode živega glasovnega izražanja s pomočjo lokacijsko specifičnega gledališča (site-specific theatre) na prostem
  Shannon Holmes

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

October 10, 2022