Modeliranje elektroenergetskega trga z inteligentnimi agenti

Avtorji

Andrej F. Gubina
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Borut Kozan
Holding Slovenske elektrarne
Blaž Kladnik
Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev
Tomi Medved
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Ključne besede:

elektroenergetski trg, modeliranje elektroenergetskega tra, inteligentni agenti, trg elektrike

Kratka vsebina

Naša družba se srečuje z mnogimi izzivi, ki jih pred nas postavljajo podnebne in socialne spremembe. Naš čas zaznamujejo tehnološki trendi, kot so nove tehnologije, internet stvari, računanje v oblaku, veriženje blokov in sprotno modeliranje, družbene spremembe pa se kot rezultat odražajo v ekonomiji, ekologiji, pa tudi v energetiki. Uvedba trgov z elektriko ob prelomu tisočletja je v panogi oskrbe z energijo s tradicionalno visokimi investicijami in dolgimi investicijskimi cikli povzročila revolucijo. Elektrika je postala tržno blago, trgi pa so v mnogočem spremenili strukturo in način oskrbe z energijo.

Knjiga obsega tri vsebinske sklope: v poglavjih 1–5 predstavljamo splošno agentno modeliranje, trg z elektriko in ostale trende v energetiki, in osnove modeliranja trga z elektriko. Poglavja 6–8 predstavljajo inteligentne agente, koncepte njihovega učenja in splošni pregled njihovih vlog na elektroenergetskem trgu. V tretjem delu pa gremo globlje in si podrobneje ogledamo agentne modele treh ključnih akterjev na trgu: proizvajalca, odjemalca/dobavitelja in agregatorja.

Downloads

Download data is not yet available.

Prenosi

Najavljeno

25 October 2022

Kako citirati

F. Gubina, A., Kozan, B., & Kladnik, B. (2022). Modeliranje elektroenergetskega trga z inteligentnimi agenti (T. Medved , Ed.). Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.51935/9789617128437