Dejavniki spolnega zadovoljstva v Sloveniji

Avtorji

Andrej Starc
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
Raja Dahmane Gošnak
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
Branko Gabrovec
Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS

Ključne besede:

spolno zadovoljstvo, Slovenija

Kratka vsebina

V primeru znanstvene monografije Dejavniki spolnega zadovoljstva v Sloveniji, avtorjev Andrej Starc, Raja Dahmane Gošnak, Branko Gabrovec  gre za obsežno in zahtevno delo, v katerem so  avtorji podrobno predstavili dejavnike spolnega zadovoljstva ter rezultate raziskave, v okviru katere so proučevali značilnosti spolnega zadovoljstva med prebivalci v Sloveniji. Analiza temelji na  odgovorih, ki so jih je posredovali 6903 udeleženci  raziskave z izpolnitvijo mednarodno validiranega vprašalnika. 

Downloads

Download data is not yet available.

Prenosi

Najavljeno

25 January 2023

Kako citirati

Starc, A., Dahmane Gošnak, R., & Gabrovec, B. (2023). Dejavniki spolnega zadovoljstva v Sloveniji. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.55295/9789616945875