Rešene naloge iz inženirske matematike I: Študijsko gradivo za študente FGG

Avtorji

Mojca Premuš
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

Ključne besede:

matematika, inženirska matematika, rešene naloge

Kratka vsebina

Matematično razmišljanje je temeljna veščina za inženirje gradbeništva in geodezije, saj omogoča reševanje zapletenih tehničnih izzivov. Pri Inženirski matematiki I gre za ponovitev srednješolske matematike z nadgradnjo in razširitvijo ključnih konceptov.

Zbirka rešenih nalog iz Inženirske matematike I je rezultat večletnega dela in je bila prvotno zasnovana kot podpora študentom pri reševanju nalog, ki jih nismo uspeli pokriti pri pouku. Sčasoma se je razvila v obsežen učni pripomoček, ki ne ponuja le rešitev, temveč tudi podrobno razlaga postopke reševanja, s posebnim poudarkom na razumevanju in vizualizaciji matematičnih konceptov. Tako se je zbirka razširila in zdaj ponuja celovit vpogled v metodologijo reševanja matematičnih problemov, s poudarkom na razumevanju osnovnih principov in tehnik.

Skice v zbirki igrajo ključno vlogo, saj niso zgolj vizualni dodatki, temveč bistveni elementi za razumevanje geometrijskih konceptov in reševanja problemov. Te so bile natančno oblikovane, da študentom olajšajo vizualizacijo matematičnih problemov in jih vodijo skozi proces reševanja. S temi skicami zbirka ne le da podaja rešitve, ampak študente uči, kako pristopiti k problemu, ga analizirati in sistematično rešiti.

Zbirka obsega pester izbor tem od matematične analize do linearne algebre. Tako se bomo dotaknili osnovnih pojmov množic, števil in preslikav. Pokukali bomo med vektorje z osnovnimi operacijami in uporabo v analitični geometriji. Linearno algebro bomo raziskovali naprej še v poglavju o matrikah. V matematično analizo bomo zapluli z analizo zaporedij in vrst, nakar bomo potovanje nadaljevali še s pojmi zveznosti in limite funkcije. Zbirko nalog bomo okronali še s poglavjem o odvodih. Vsaka naloga je predstavljena s podrobno razlago, ki študentom omogoča, da ne le sledijo rešitvam, temveč tudi samostojno razvijajo sposobnost kritičnega razmišljanja in reševanja problemov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

August 11, 2023