Trdnost I

Avtorji

Stane Srpčič

Kratka vsebina

Naslov učbenika v dveh knjigah, Trdnost I in Trdnost II, je posnet po naslovu predmeta Trdnost na univerzitetnem študiju gradbeništva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Predmet je nastal po uvedbi bolonjskega študijskega programa z združitvijo in občutnim zmanjšanjem skupnega obsega dotedanjih predmetov Mehanika trdnih teles in Trdnost. Prvi del učbenika je tako v celoti posvečen vsebinam, ki jih sicer v tehniški literaturi srečamo pod imeni Mehanika trdnih teles, Mehanika kontinuuma, Mehanika materialov in podobno. Šele v drugem delu se dotaknemo vsebin, ki bi jih pogojno lahko označili kot probleme trdnosti elementov konstrukcij in metod za njihovo matematično obravnavo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

September 21, 2023