Trdnost II

Avtorji

Stane Srpčič

Kratka vsebina

Naslov učbenika v dveh knjigah, Trdnost I in Trdnost II, je posnet po naslovu predmeta Trdnost na univerzitetnem študiju gradbeništva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Predmet je nastal po uvedbi bolonjskega študijskega programa z združitvijo in občutnim zmanjšanjem skupnega obsega dotedanjih predmetov Mehanika trdnih teles in Trdnost. Prvi del učbenika je tako v celoti posvečen vsebinam, ki jih sicer v tehniški literaturi srečamo pod imeni Mehanika trdnih teles, Mehanika kontinuuma, Mehanika materialov in podobno. Šele v drugem delu se dotaknemo vsebin, ki bi jih pogojno lahko označili kot probleme trdnosti elementov konstrukcij in metod za njihovo matematično obravnavo.

Downloads

Download data is not yet available.

Prenosi

Najavljeno

21 September 2023

Kako citirati