Uvod v gledališče nō: svet mask Kitazawe Hidete

Avtorji

Klara Hrvatin
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Kitazawa Hideta, Japonska, gledališče nō

Kratka vsebina

Pričujoča publikacija je nastala v okviru predmeta Klasične japonske odrske umetnosti, ki ga izvajamo (od leta 2016/2017 naprej) na drugi stopnji japonologije Oddelka za azijske študije. Njeno snovanje je rezultat poizkusa spodbujanja študentov k pridobivanju teoretičnega znanja in globljega razumevanja snovi na osnovi načela na študenta osredinjenih pristopov učenja in poučevanja. Potek dela je vključeval učenje s pomočjo raziskovanja, pri katerem so bili upoštevani individualni interesi študentov, izkušnjo timskega dela in časovnega načrtovanja ter aktivno rabo japonskega jezika. S praktičnega vidika smo si za cilj najprej zadali izdajo publikacije o tradicionalnem japonskem gledališču nō, ki bi ponudila osnovni pregled gledališča in izbranih mask. Nato smo razmislili in glede na individualne interese študentov izbrali ustrezne teme, pri čemer so se nekateri od študentov lahko odločili tudi za delo bolj tehnične narave in prevzeli vlogo prevajalca, intervjuvarja, urednika besedil ipd.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

December 13, 2023