Mikrobna genetika: Temeljni koncepti genetike prokariontov

Avtorji

Marjanca Starčič Erjavec (ed)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Jerneja Ambrožič Avguštin (ed)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Kratka vsebina

Pričujoče učno gradivo za predmet Mikrobna genetika, ki je obvezni predmet v 2. letniku prvostopenjskega študija mikrobiologije na Biotehniški fakulteti, je nastal kot rezultat projekta v okviru internega razpisa za projekte s področja uvajanja in razvoja odprtih izobraževalnih virov znotraj pedagoškega procesa (A.II.1). Ker je bil eden izmed pogojev tega razpisa, da so v izvedbo projekta vključeni tudi študentje 1. in/ali 2. stopnje, sva urednici k pisanju učbenika povabili študente, ki so predmet Mikrobna genetika poslušali v predhodnih študijskih letih. Učno gradivo je nastalo tako, da so študentje po svojih zapiskih s predavanj pri predmetu in po gradivu, dostopnem v spletni učilnici, napisali osnutek posameznih poglavij, ki so si jih izbrali. Osnutke poglavij sva urednici nato pregledali, popravili in uredili. Ker je z učnim načrtom predpisano študijsko gradivo učbenik Tine M. Henkin in Josepha E. Petersa Snyder & Champness Molecular Genetics of Bacteria iz leta 2020, ki je študentom na razpolago v knjižnici Biotehniške fakultete, sva se odločili, da za slikovno gradivo iz njega povzamemo in priredimo večino slik. Slike je avtorsko narisal prav tako študent mikrobiologije, ki je poslušal predavanja pri tem predmetu.

Downloads

Download data is not yet available.
Mikrobna genetika

Prenosi

Forthcoming

March 28, 2024

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-297-294-3

Kako citirati

Starčič Erjavec, M., & Ambrožič Avguštin, J. (Eds.). (2024). Mikrobna genetika: Temeljni koncepti genetike prokariontov. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.14720/9789612972943