Rešene naloge iz inženirske matematike II: Študijsko gradivo za študente FGG

Avtorji

Mojca Premuš
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeniˇstvo in geodezijo

Kratka vsebina

Matematično razmišljanje je ključnega pomena za inženirje gradbeništva in geodezije, saj je temelj za reševanje kompleksnih problemov v tehničnih disciplinah. Inženirska matematika II ni le nadgradnja znanja iz Inženirske matematike I, ampak je tudi je temeljni kamen za razvoj natančnega in analitičnega razmišljanja, ki je nujno potrebno v gradbeništvu in geodeziji. Študentom nudi prostor, kjer se razvija prostorska predstava in sposobnost vizualizacije kompleksnih prostorskih struktur, kar je za inženirje izjemnega pomena.

Zbirka rešenih nalog iz Inženirske matematike II, ki je plod več kot desetletnega dela, je bila sprva zamišljena kot pomoč študentom pri reševanju nalog, ki jih zaradi časovne stiske nismo uspeli obravnavati pri pouku. Sčasoma se je razvila v celovit učni pripomoček, ki ne le da ponuja rešitve, temveč tudi podrobno razlaga postopke reševanja, s posebnim poudarkom na razumevanju in vizualizaciji matematičnih konceptov. Tako se je zbirka razširila in zdaj ponuja celovit vpogled v metodologijo reševanja matematičnih problemov, s poudarkom na razumevanju osnovnih principov in tehnik.

Posebno pozornost v zbirki zaslužijo skice, ki so več kot le vizualni pripomočki – so bistveni elementi, ki študentom pomagajo pri razumevanju geometrijskih konceptov in postopkov reševanja. Te skice so bile skrbno izdelane z namenom, da bi študentom olajšale vizualizacijo matematičnih problemov in jih vodile skozi proces reševanja korak za korakom. S temi skicami zbirka ne le da podaja rešitve, ampak študente uči, kako pristopiti k problemu, ga analizirati in sistematično rešiti.

Zbirka obsega širok spekter tem, od integralov funkcij ene spremenljivke do funkcij več spremenljivk, dvojnih integralov in navadnih diferencialnih enačb. Vsaka naloga je predstavljena s podrobno razlago, ki študentom omogoča, da ne le sledijo rešitvam, temveč tudi samostojno razvijajo sposobnost kritičnega razmišljanja in reševanja problemov.

Downloads

Download data is not yet available.
Rešene naloge iz inženirske matematike II

Prenosi

Forthcoming

December 28, 2023

Kako citirati

Premuš, M. (2023). Rešene naloge iz inženirske matematike II: Študijsko gradivo za študente FGG. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.15292/9789612972691