Kersničeva kovačnica in ključavničarska delavnica v Hrovači pri Ribnici: Študija za obnovo in celostno predstavitev kulturnega spomenika

Avtorji

Vito Hazler

Ključne besede:

živa dediščina, varstvo in ohranjanje dediščinskih oblik

Kratka vsebina

Zelo pomembna kolektivna in individualna vrednota v zvezi z dediščino se kaže v prepričanju, da je živo dediščino mogoče prenašati iz roda v rod, in v razumnem zavedanju, da se lahko oblike tradicionalnega življenja v sodobnosti in prihodnosti ohranjajo tudi po načelih folklorizma, torej načrtnega ohranjanja snovnih in nesnovnih dosežkov iz preteklosti. Ob tej priložnosti ni namen na široko razmišljati o pojavnih oblikah živega izročila, snovne in nesnovne dediščine, marveč opozoriti le na nekatere značilnosti, ki so tudi naše družbeno okolje usmerile v bolj ali manj načrtno varstvo in ohranjanje različnih dediščinskih oblik.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

July 5, 2018

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-237-624-6