Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem: Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan

Avtorji

Matija Črešnar (ed)
Manca Vinazza (ed)

Ključne besede:

Biba Terža, srečanja in vplivi

Kratka vsebina

Srečanja in vplivi se zrcalijo skozi delo prof. Bibe Teržan pri proučevanju arheoloških pojavov v lokalnem, regionalnem ali nadregionalnem okolju, pa naj bo na nivoju posameznikov v družbi ali na nivojih širših skupnosti. So pomembni, a težko oprijemljivi in razumljivi motorji, ki se nam v svojih materializiranih oblikah kažejo v arheoloških najdbah, kontekstih, najdiščih in krajinah ter najbolj izrazito, a zagonetno zakodirano, na umetniških stvaritvah, kakršne so na primer situlski spomeniki …

Poglavja

 • Uvodnik
  Matija Črešnar, Manca Vinazza
 • Tabula gratulatoria
 • Bibliografija akad. zasl. prof. dr. Bibe Teržan med leti 1973 in 2017
  Danijela Udovič
 • Seznam mentorstev akad. zasl. prof. dr. Bibe Teržan pri doktorskih disertacijah, magistrskih in diplomskih delih, nastalih na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • Nenavadna prazgodovina uhatih sekir
  Peter Turk, Vesna Svetličič
 • Od prve fotografije do prve radiokarbonske datacije. Vučedolska koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju
  Elena Leghissa
 • Krška jama – mesto večnega počitka v srednji bronasti dobi
  Ida Murgelj
 • Nova odkritja na prazgodovinski naselbini Svetje pri Medvodah
  Gregor Gruden, Alenka Julijana Berdnik, Rok Klasinc
 • Piraunosi s slovenskih najdišč. Prispevek k poznavanju posebne vrste ognjiščne keramike in pripravi hrane v prazgodovini
  Teja Gerbec
 • Poznobronasto- in železnodobni depojski najdbi iz Dolenjih Raven na Cerkljanskem in s Sv. Jakoba na Kanalskem Kolovratu
  Tina Nanut
 • Razmislek o poznobronastodobnih skupnostih iz Ljubljane na podlagi njihovih pogrebnih običajev in noše
  Brina Škvor Jernejčič
 • Sinhronost – značajna slučajnost pozne bronaste dobe
  Martina Blečić Kavur, Boris Kavur, Marija Lubšina Tušek
 • Bronasti obeski – pričevalci čezjadranskih povezav v pozni bronasti dobi
  Miha Kunstelj
 • Fibula tipa Pertosa (Peschiera) iz gradine Petrovac u Istri (Hrvatska)
  Kristina Mihovilić
 • Ostanki prazgodovinskega grobišča z Novega trga v Ljubljani
  Luka Gruškovnjak, Manca Omahen, Borut Toškan
 • Prispevek k poznavanju Selške doline v (starejši) železni dobi
  Lucija Grahek
 • Nova spoznanja o načinu gradnje obrambnega sistema na prazgodovinskem gradišču Brecljev hrib na Gorenjskem
  Matej Draksler, Petra Vojaković
 • Ostanki prazgodovinskih peči pod gradiščem Puštal nad Trnjem pri Škofji Loki
  Tamara Leskovar, Petra Vojaković
 • Neinvazivne raziskave gomil, pomnikov starejše železne dobe pod Poštelo pri Mariboru
  Branko Mušič, Matija Črešnar, Igor Medarić, Barbara Horn
 • Prazgodovinska naselbina Sv. Ana nad Vrhpečjo, arheološka izkopavanja leta 2013
  Otmar Kovač
 • Gospa z uhani z Grofovih njiv pri Drnovem
  Daša Pavlovič
 • V zaledju Svete Lucije. Prispevek k arheološki topografiji Šentviške planote
  Boštjan Laharnar
 • Pozabljeno starejšeželeznodobno grobišče iz Tupelč na Krasu?
  Manca Vinazza
 • Prispevek k poznavanju družbene strukture v mlajši železni dobi. Primer grobišča s Kapiteljske njive v Novem mestu
  Vojka Cestnik

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

August 21, 2018

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-06-0078-7

Date of first publication (11)

2018-08-03