Nauk o glasbi v slovenski glasbeni šoli: Med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo

Avtorji

Katarina Zadnik

Ključne besede:

nauk o glasbi, Solfeggio, funkcionalna glasbena pismenost, učenci v osnovni šoli

Kratka vsebina

Znanstvena monografija dr. Katarine Zadnik zapolnjuje vrzel na področju glasbene didaktike, natančneje na področju nauka o glasbi in Solfeggia v glasbeni šoli. Za razumevanje današnjega koncepta in doktrine obeh predmetov je nujno potreben zgodovinski vpogled v razvoj predmetnih področij od začetka 19. stoletja do današnji dni. Avtorica ob diahronem analitičnem pregledu ugotavlja, da je konceptualni razvoj predmetov razviden tako iz poimenovanja in organizacijske strukture predmetov kot tudi iz metod poučevanja, razvoja učnih načrtov in izdaj učbeniške literature. Pomemben avtoričin doprinos predstavlja sistematična obravnava funkcionalne glasbene pismenosti pri učencih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

February 13, 2019

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

Date of first publication (11)

2019-02-13