Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov na dunajski Filozofski fakulteti (1872–1918)

Avtorji

Tone Smolej (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

zgodovina doktorskih disertacij, dunajska Filozofska fakulteta, slovenski kandidati

Kratka vsebina

Konec leta 2015 je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije odobrila projekt Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov v avstro-ogrski monarhiji (1872–1918), ki je trajal tri leta. Dobršen del raziskav je potekal v dunajskem univerzitetnem arhivu (Archiv der Universität Wien) in izsledke je mogoče prebrati v posameznih poglavjih te knjige.

Poglavja

 • Uvod
  Tone Smolej
 • »Prisegam in obljubljam, da bom humanistične študije gojil z neutrudnim delom.« Slovenski doktorandi na dunajski Filozofski fakulteti (1876–1918)
  Tone Smolej
 • Slovenski doktorji klasične filologije, promovirani na dunajski univerzi v obdobju 1872–1918
  Matej Hriberšek
 • Doktorati s področja slovanskega (historičnega) jezikoslovja
  Andrejka Žejn
 • Temelji slovenske dialektologije v doktoratih in delu slovenskih študentov slovanske filologije na Dunaju
  Andrejka Žejn
 • Disertacije s področja slovenske literarne zgodovine
  Tone Smolej
 • Slovenski doktorandi dunajske romanistike
  Martina Ožbot
 • Slovenski doktorji filozofije s področja germanistike na dunajski univerzi
  Irena Samide
 • Doktorat Karla Glaserja
  Vlasta Pacheiner Klander
 • Slovenski doktorji s področja zgodovine na dunajski univerzi
  Monika Deželak Trojar, Tanja Žigon
 • Doktorati slovenskih študentov iz geografije na dunajski univerzi od leta 1900 do konca prve svetovne vojne
  Žiga Zwitter
 • Doktorske disertacije s področja umetnostne zgodovine
  Luka Vidmar
 • Čerinov doktorski študij muzikologije
  Matjaž Barbo
 • Slovenski doktorji filozofije med letoma 1872 in 1918
  Igor Žunkovič
 • Slovenski doktorski študenti matematike na dunajski univerzi
  Lidija Rezoničnik, Milan Hladnik
 • Slovenski doktorji fizike od 1882 do konca prve svetovne vojne
  Boštjan Golob, Igor Žunkovič
 • Doktorati slovenskih študentov kemije na dunajski univerzi do konca prve svetovne vojne
  Franc Perdih
 • Slovenski doktorji filozofije s področja botanike na dunajski univerzi
  Petra Kramberger, Nejc Jogan
 • Geolog Karel Hinterlechner, doktorand mineralogije na dunajski univerzi
  Mihael Brenčič
 • Seznam doktorskih disertacij slovenskih kandidatov na Filozofski fakulteti na Dunaju (1876–1918)
 • Povzetki

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

December 2, 2019