Procesi in odnosi v Vzhodni Aziji: zbornik EARL

Avtorji

Andrej Bekeš (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Jana S. Rošker (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Zlatko Šabič (ed)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Ključne besede:

Vzhodna Azija raziskave azijskih regij EARL

Kratka vsebina

Pričujoča knjiga pomeni mejnik v slovenskih raziskavah azijskih regij. Ta mejnik ima dvojni pomen: prvič, bralce opozarja na to, da je minilo prvo stoletje pedagoškega, pa tudi raziskovalnega in znanstvenega delovanja Univerze v Ljubljani. Monografija, ki je plod skupnih prizadevanj številnih posameznikov, je hkrati dokaz, da je v teh sto letih raziskovalcem uspelo razviti kakovostno stroko, katere predmet je raziskovanje azijske oziroma, natančneje, vzhodnoazijske regije. Drugi, nič manjši pomen tega mejnika pa je v tem, da so prav na področju vzhodnoazijskih študij nadvse plodno združili svoje raziskovalno delo znanstvenice in znanstveniki različnih disciplin. Pod strokovnim vodstvom uredniške ekipe s področij japonologije, sinologije in mednarodnih odnosov so izdali resnično interdisciplinarno delo, ki predmet raziskav, torej Vzhodno Azijo, osvetljuje z najrazličnejših zornih kotov in zato nudi vrsto novih perspektiv za bolj poglobljeno razumevanje večplastne kompleksnosti njenih družb.

Poglavja

 • Spremna študija
  Andrej Bekeš, Jana S. Rošker, Zlatko Šabič
 • Filozofski temelji konfucijanstva kot skupne idejne dediščine Vzhodne Azije
  Marko Ogrizek
 • Konfucijanska prenova in Manifest za ponovno ovrednotenje kitajske kulture kot svetovne dediščine
  Téa Sernelj
 • Politična kozmologija pasu in ceste – konceptualna struktura nove kitajske strateške pobude
  Helena Motoh
 • Pomen poznavanja kitajske idejne zgodovine za razumevanje sodobne kitajske družbe: primer idejnega konstrukta »harmonije« in njegove interpretacije na kitajski celini ter na Tajvanu
  Jana S. Rošker
 • Zbirateljska kultura in vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji
  Nataša Vampelj Suhadolnik
 • Preobrazba mest v Vzhodni Aziji: Primerjava vključevanja javnosti v prenovo stanovanjskih sosesk v Južni Koreji in Singapurju.
  Blaž Križnik, Im Sik Cho, Su Kim
 • Kulturna dediščina v precepu med globalnim in lokalnim – primerjalna analiza vplivov urbanih kompetitivnih politik na tradicionalne tržnice v vzhodnoazijskih in evropskih mestih
  Matjaž Uršič
 • Makrostruktura predmodernih japonskih slovarjev: kitajski vzori in japonske inovacije
  Kristina Hmeljak Sangawa
 • Kam so šle kitajske pismenke: modernizacija pisav na obrobju kitajskega kulturnega kroga
  Andrej Bekeš
 • Idejni razvoj obravnavanja pisave v petih vzhodnoazijskih regijah z vidika informacijskih tehnologij
  Mateja Petrovčič
 • Priseljevanje na Japonskem: pomanjkanje delovne sile in družbene spremembe
  Nataša Visočnik
 • Od ameriškega do kitajskega izzivanja: med strahovi in realnostjo
  Marjan Svetličič
 • En pas, ena cesta: vzpon Kitajske in gradnja (kontra)hegemonije?
  Marko Hočevar
 • Razumevanje vzpona Kitajske v znanosti o mednarodnih odnosih
  Nina Pejič
 • Regionalizem v Vzhodni Aziji: smer jug-vzhod
  Zlatko Šabič
 • Vzhodna Azija: od sledilcev do vodilnih na področju raziskav in razvoja
  Maja Bučar, Jana Arbeiter
 • Vzhodna Azija: ključni varnostno-politični izzivi
  Saša Istenič Kotar

Downloads

Download data is not yet available.

Izdano

6 December 2019

Tiskane izdaje ISSN

2463-8900

Kako citirati

Bekeš, A., Rošker, J. S., & Šabič, Z. (Eds.). (2019). Procesi in odnosi v Vzhodni Aziji: zbornik EARL. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789610602699