Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani – 80 let: 1939–2019

Avtorji

Darja Koter
Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani

Ključne besede:

visoke šole, glasbene akademije, zgodovinski pregled

Kratka vsebina

Monografija predstavlja prvo sistematično in poglobljeno zgodovinsko študijo Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani […]. Obsega celovit in analitičen znanstvenoraziskovalni pristop ter vpogled v različna, doslej nepojasnjena ozadja o razvoju ustanove v posameznih zgodovinskih obdobjih, in sicer v kontekstu vsakokratnih aktualnih družbeno-političnih smernic ter osvetlitve najpomembnejših strokovnih in umetniških dosežkov. (Primož Kuret)

Muzikološka obravnava geneze razvoja vertikale slovenskega glasbenega šolstva, temelječa na izčrpnem študiju primarnih in sekundarnih virov, njihovi analizi in komparaciji, je postavljena v kontekst družbenih dogajanj in procesov, ki so vplivali na razvoj glasbenega izobraževanja na Slovenskem. (Breda Oblak)

Izid publikacije so podprli: ARRS, Krka d.d.  in Salon klavirjev Beton d.o.o.

POVEZAVA: Seznam študentov in zaposleni na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

September 15, 2020

Kategorije