Založba Univerze v Ljubljani ima dolgo tradicijo izdajanja najnovejših raziskovalnih dosežkov vseh znanstvenih ved, ki jih združuje 26 fakultet in akademij Univerze v Ljubljani. S približno 200 novimi naslovi na leto se uvršča med največje znanstvene založbe v Sloveniji in v osrednji Evropi ter tako pomembno prispeva k prepoznavnosti Univerze v Ljubljani kot osrednje znanstvene institucije pri nas.

V duhu oprte znanosti na Založbi UL urejamo spletni portal E-knjige Založbe UL.  Slednji temelji na odprtokodnem in brezplačnem sistemu (Open Monograph Press), knjižni naslovi pa so prosto dostopni v PDF-formatu, nekateri pa tudi v ePub formatu, ki omogoča lažje branje na telefonih in tablicah.