Slovanske filologije skozi čas

Avtorji

Alenka Šivic Dular (ed)

Ključne besede:

znanstvena in kulturna dediščina

Kratka vsebina

Zamisel za priložnostno publikacijo Slovanske filologije skozi čas se je porodila med pripravami na letošnji, že tretji vsakoletni sejem akademske knjige Liber.ac, ki poteka v organizaciji Filozofske fakultete in njenih oddelkov. Tokrat je vsebinska priprava prireditve pripadla Oddelku za slavistiko, zato se je zdelo smiselno vanjo vključiti tudi knjižnico Oddelka za slavistiko in Oddelka za slovenistiko. Tako se je lahko poudarjeno opozorilo na njeno nepogrešljivo znanstveno in splošnokulturno vlogo, ki jo zaradi sistematično zbiranih literarnih, znanstvenih idr. del že od ustanovitve igra pri ohranjanju znanstvene in kulturne dediščine na področju slavistike in pri njenem prenašanju na mlade rodove kljub danes povečanim elektronskim idr.
komunikacijskim možnostim.

Poglavja

 • Predgovor
  Alenka Šivic Dular
 • Praslovanščina
  Matej Šekli
 • Stara cerkvena slovanščina
  Vanda Babič
 • Vzhodnoslovanski jeziki – ruščina, ukrajinščina, beloruščina
  Aleksandra Derganc
 • Češčina – češki pravopisi in slovnice
  Petra Stankovska
 • Slovaščina
  Jozef Pallay
 • Poljščina
  Maria Magdalena Nowakowska, Joanna Sławińska
 • Lužiška srbščina
  Matej Šekli
 • Slovenščina
  Irena Orel, Andreja Žele
 • Srbohrvaščina nekoč – danes bosanščina, črnogorščina, hrvaščina in srbščina
  Vesna Požgaj Hadži, Tatjana Balažic Bulc
 • Makedonščina
  Namita Subiotto
 • Bolgarščina
  Najda Ivanova

Downloads

Download data is not yet available.

Prenosi

Najavljeno

19 April 2018

Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-237-504-1

Kako citirati

Šivic Dular, A. (Ed.). (2018). Slovanske filologije skozi čas. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789612375041