Slavistika

23 Titles

Vse knjige

Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji

Namita Subiotto (Urednik zbornika)
May 31, 2023

Prispevki k preučevanju slovenske skladnje

Mojca Smolej (ed), Mojca Schlamberger Brezar (ed)
April 4, 2023
Obdobja 40

Slovenska poezija

Darja Pavlič (ed)
November 22, 2021
Acta comparativistica Slovenica 5

V sanjah preleti človek stoletje: mednarodni zbornik ob stoletnici smrti Ivana Cankarja

Matic Kocijančič (ed)
July 14, 2021

Južnoslovanski večer: zbrane razprave in pogovori 2018-2020

Maja Kovač (ed), Sašo Puljarević (ed)
March 31, 2021

Intercomprehensio Slavica

Roland Marti (ed), Patrice Pognan (ed), Mojca Schlamberger Brezar (ed)
July 8, 2020

Na vzhod! LGBTQ+ književnost v vzhodni Evropi

Andrej Zavrl (ed), Alojzija Zupan Sosič (ed)
April 8, 2020

Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji

Tatjana Balažic Bulc (ed), Jana Kenda (ed), Meta Lah (ed), Vesna Požgaj Hadži (ed)
December 4, 2019

Rajko Nahtigal in 100 let slavistike na Univerzi v Ljubljani

Petra Stankovska (ed), Aleksandra Derganc (ed), Alenka Šivic-Dular (ed)
October 1, 2019

Sedemdeset let poučevanja poljskega jezika v Ljubljani

Maria Wtorkowska (ed), Maria Wacławek (ed), Lidija Rezoničnik (ed)
October 24, 2018

Slovanske filologije skozi čas

Alenka Šivic Dular (ed)
April 19, 2018