Slavistika

30 Titles

Vse knjige

Od Donave do Vltave: pregled češke in slovaške književnosti

Špela Sevšek Šramel, Jana Šnytová
December 28, 2023
Obdobja 42

Slovenska literatura in umetnost v družbenih kontekstih

Andraž Jež (Urednik zbornika); Darja Mihelič, Špela Oman, Ivan Smiljanić, Tone Smolej, Lucija Mandić, Ana Perović, Mia Hočevar, Diana Košir, Kristina Riman, Barbara Riman, Jernej Kusterle, Tomaž Toporišič, Maša Rolih, Vanja Huzjan, Marta Cmiel-Bażant, Inesa Kuryan, Neža Kočnik, Rastko Močnik, Ivana Latković, Nadežda Starikova, Felix Oliver Kohl, Tonja Jelen, Primož Mlačnik, Svetlana Kmecová, Janja Vollmaier Lubej, Ivana Zajc, Mateja Pezdirc Bartol, Nina Žavbi, Martin Vrtačnik, Jadranka Cergol, Vilma Purič, Alojzija Zupan Sosič, Andrej Leben, Monika Podlogar, Aljanka Klajnšek, Kristina Pranjić, Peter Purg, Miha Sever, Olena Dzjuba-Pogrebnjak, Luka Horjak, Andrej Šurla, Luka Kropivnik, Ljudmil Dimitrov, Ljudmila Malinova-Dimitrova, Wiesław Przybyła, Pavle Jović, Boža Krakar Vogel, Vesna Mikolič, Marko Ljubešić, Erika Kum
November 22, 2023

Uroki russkogo 2: semja

Tatjana Komarova
November 15, 2023

Vojeslav Molè: umetnostni zgodovinar, pesnik in kulturni posrednik

Lidija Rezoničnik (Urednik zbornika); Bojan Cvelfar, Matej Hriberšek, Tone Smolej, Małgorzata Smorąg Różycka, Petra Svoljšak, Alen Albin Širca, Aleš Gabrič, Milček Komelj, Krzysztof Olendzki
November 10, 2023

Prispevki k preučevanju slovenske skladnje

Mojca Smolej, Mojca Schlamberger Brezar (Urednik zbornika); Haris Agović, Stojan Bračič, Mateja Brus, Mirjam Premrl Podobnik, Dejan Gabrovšek, Domen Krvina, Polona Gantar, Robert Grošelj, Gašper Ilc, Andrej Stopar, Mira Krajnc Ivič, Tatjana Marvin Derganc, Matej Meterc, Tamara Mikolič Južnič, Agnes Pisanski Peterlin, Nataša Pirih Svetina, Saška Štumberger, Eva Tibenská, Hotimir Tivadar, Jerneja Umer Kljun, Branislava Vičar, Katja Plemenitaš, Ana Vogrinčič, Maria Wtorkowska, Martina Ožbot
April 4, 2023
Obdobja 40

Slovenska poezija

Darja Pavlič (Urednik zbornika); Nadežda Starikova, Dubravka Đurić, Bojana Stojanović Pantović, Mateja Eniko, Ina Poteko, Alja Primožič, Alenka Jensterle Doležal, Vita Žerjal Pavlin, Jožica Jožef Beg, Vilma Purič, Barbara Siegel Carlson, Daniel Pavlović, Alojzija Zupan Sosič, Brane Senegačnik, Richard Jackson, Marlena Gruda, Seth Michelson, Marjetka Golež Kaučič, Tonja Jelen, Janez Dular, Franci Just, Samo Korelec, Miha Marek, Andrej Šurla, Katarina Jaklitsch Jakše, Marija Klobčar, Marijan Dović, Denis Poniž, Marcello Potocco, Irena Novak Popov, Tjaša Jakop, Anja Zidar, Barbara Bednjički Rošer, Dragica Haramija, Jasna Švajger, Renata Debeljak, Ana Perović, Tanja Slemenjak, Špela Zupan, Ivana Zajc, Mateja Pezdirc Bartol, Ana Bogataj, Katarina Podbevšek, Luka Horjak, Luka Kropivnik, Marta Cmiel-Bażant, Neža Zajc, Marija Stanonik, Miran Špelič, Engelbert Logar, Špela Sevšek Šramel, Jana Šnytová, Hana Mžourková, Aleš Kozár, Ana Toroš, Saša Vojtech Poklač, Miloslav Vojtech, Svetlana Kmecová, Marko Trobevšek, Ljudmil Dimitrov, Pavle Jović, Maja Đukanović, Marko Ljubešić, Đurđa Strsoglavec, Namita Subiotto, Biserka Bobnar, Vesna Mojsova-Čepiševska, Sonja Dolžan, Viktorija Blažeska, Chiara Santambrogio, Meta Klinar, Olena Dzjuba-Pogrebnjak, Matej Hriberšek, Špela Oman, Kristina Pranjić, Iztok Osojnik, Sheri Sherman Cohen
November 22, 2021
Acta comparativistica Slovenica 5

V sanjah preleti človek stoletje: mednarodni zbornik ob stoletnici smrti Ivana Cankarja

Matic Kocijančič (Urednik zbornika); Janko Kos, Tatiana I. Čepelevskaya, Vid Snoj, István Lukács, Dejan Kos, Anna Bodrova, Andrej Leben, Ivana Latković, Nike K. Pokorn, Erwin Köstler, Irena Avsenik Nabergoj, Krištof Jacek Kozak
July 14, 2021

O poslanstvu humanistike in družboslovja: ob stoletnici Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani

Katja Mahnič, Barbara Pihler Ciglič (Urednik zbornika); Boris A. Novak, Matej Hriberšek, Rajko Muršič, Jernej Zupančič, Andrej Ule, Ana Mehle, Marjetka Ščelkov, Velko S. Rus, Kajetan Gantar, Anna Zelenková, Tone Smolej, Janko Kos, Aleksander Skaza, Miran Hladnik, Urška Perenič, Albina Nećak Lük, Milena Mileva Blažić, Andrej Blatnik, Marta Verginella, Božo Repe, Ljubica Marjanovič Umek, Milica Antić Gaber, Jože Vogrinc, Cvetka Hedžet Tóth, Marko Marinčič, Igor Škamperle, Borut Ošlaj, Mojca Ramšak, Jana S. Rošker
June 3, 2021

Južnoslovanski večer: zbrane razprave in pogovori 2018-2020

Maja Kovač, Sašo Puljarević (Urednik zbornika); Igor Samobor, Đurđa Strsoglavec, Biljana Žikić, Svetlana Slapšak, Lidija Dimkovska, Renato Baretić, Ljudmil Dimitrov, Mirjana Benjak, Goran Vojnović, Ivan Antić, Sonja Polanc, Alena Begić, Lidija Dimkovska, Snježana Vračar Mihelač, Irena Vujčić Pavlović, Tanja Božić, Dana Budisavljević
March 31, 2021

Intercomprehensio Slavica

Roland Marti, Patrice Pognan, Mojca Schlamberger Brezar (Urednik zbornika); Katarína Chovancová, Hanna Makurat-Snuzik, Tanja Avgustinova, Irina Štenger, Dieter Stern, Gregor Perko, Grégoire Labbé
July 8, 2020

Na vzhod! LGBTQ+ književnost v vzhodni Evropi

Gregory Woods, Milena Mileva Blažić, Vitaly Chernetsky, Matteo Colombi, Alenka Koron, Gábor Csiszár, Nina Dragičević, Denis Ferhatović, Jelena Jović, Tatiana Klepikova, Vesna Liponik, Maruša Maligoj, Izabela Morska, Kevin Moss, Maja Šučur, Andrea Trovesi, Nataša Velikonja, Błażej Warkocki; Andrej Zavrl, Alojzija Zupan Sosič (Urednik zbornika); Jasna Jasna Žmak
April 8, 2020

Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Dušan Nečak, Tone Smolej, Kornelija Ajlec, Peter Mikša, Barbara Šatej
December 19, 2019

Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji

Tatjana Balažic Bulc, Jana Kenda, Meta Lah, Vesna Požgaj Hadži (Urednik zbornika); Janez Skela, Ljudmil Dimitrov, Petra Stankovska, Metka Furlan, Luka Repanšek, Chikako Shigemori Bučar, Mateja Petrovčič, Hyeonsook Ryu, Matej Hriberšek, Andreja Inkret, Jerneja Kavčič, Tamás Kruzslicz, Namita Subiotto, Brigita Kosevski Puljić, Andreja Retelj, Anita Srebnik, Maria Wtorkowska, Mojca Medvedšek, Blažka Müller Pograjc, Ioana Carmen Jieanu, Janja Urbas, Darija Pivk, Špela Sevšek Šramel, Nataša Pirih Svetina, Vanda Babič, Marjana Šifrar Kalan, Mita Gustinčič Pahor, Marko Marinčič
December 4, 2019

Rajko Nahtigal in 100 let slavistike na Univerzi v Ljubljani

Petra Stankovska, Aleksandra Derganc, Alenka Šivic-Dular (Urednik zbornika); Ивона Карачорова, Heinz Miklas, Robert Sablatnig, Simon Brenner, Manfred Schreiner, Federica Cappa, Guadalupe Piñar, Katja Sterflinger, Лора Тасева, Регина Койчева, Catherine Mary MacRobert, Mateo Žagar, Марчелло Гардзанити, Красимир Станчев, Vesna Badurina Stipčević, Marija Stanonik, Lilia Citko, Виктория Легких, Герхард Невекловски, Татьяна Пентковская, Andrea Trovesi, Розанна Бенаккьо, Любовь Куркина, Jiří Rejzek, Ilona Janyšková, Helena Karlíková, Michał Mordań, Петр А. Амбросович, Neža Zajc
October 1, 2019

Slavnostni zbornik ob 100-letnici Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Gregor Pompe (Urednik zbornika); Dušan Nečak
September 27, 2019

Pismenost in kultura Kijevske Rusije: Prevodi in komentarji izbranih tekstov

Blaž Podlesnik (Urednik zbornika); Simon Malmenvall, Aljaž Glaser
May 30, 2019

Sedemdeset let poučevanja poljskega jezika v Ljubljani

Maria Wtorkowska, Maria Wacławek, Lidija Rezoničnik (Urednik zbornika)
October 24, 2018

Med Slovani / Among the Slavs

Matej Šekli (Urednik zbornika)
July 13, 2018

Kaj sončece vidi: Poljske otroške pesmi v prevodu študentov ljubljanske polonistike

Maria Magdalena Nowakowska (Urednik zbornika)
April 19, 2018

Slovanske filologije skozi čas

Alenka Šivic Dular (Urednik zbornika)
April 19, 2018